You are here: HomeThema's

Wetgeving

Gerechts Gebouw ArubaHierbij volgt een lijst van beschermingsverordeningen op het gebied van Milieu en Natuur van Aruba:

 

 

 

 

 

 

 

 • Hinderverordening AB 1988 GT 27
 • Hinderbesluit AB 1995 GT 20
 • Natuurbeschermingsverordening AB 1995 no.2
 • LB verboden onderwaterjachtmiddelen AB 2001 no. 115
 • LB natuurreservaat Parke Nacional Arikok AB2000 no. 59
 • LB CITES-register AB 1995 no. 69
 • Marien Milieuverordening AB 1980 no. 18
 • Lv openbare wateren en stranden AB 1987 no. 123
 • Lv Voorkoming van Verontreiniging door Schepen AB 1993 no.72
 • Lv schadefondsolietankschepen AB 2005 no. 16
 • Lv aansprakelijkheid olietankschepen AB 2005 no. 17
 • Petroleumverordening zeegebied Aruba AB 1987 no. 89)
 • LB bescherming inheemse flora en fauna van Aruba AB 2017 no 48

Hoofdthema's

Hoofdthema’s DNM- taakvelden

Natuurthema’s:

 • Soorten
 • Habitat; terrestrisch en marien


Milieuthema’s:

 • Afval
 • Geluid, Licht en Trillingen
 • Gevaarlijke Stoffen
 • Klimaatverandering
 • Luchtkwaliteit
 • Bodemkwaliteit
 • Waterkwaliteit
 • Bedrijven
 • Externe Veiligheid
 • Milieu en Gezondheid


Soorten en Habitat subthema’s

 • Ecologische hoofdstructuur
 • Flora en fauna
 • Habitat
 • Natuurlijke omgevingskwaliteit
 • Kustgebieden; koralriffen, mangrovebossen, wetlands en zeegrasvelden
 • Natuurbeheer
 • Natuurbescherming


Afval subthema’s;

 • Afvalverzameling
 • Afvalscheiding en afvalverwerking, verwerking van moeilijk afbreekbare stoffen en gevaarlijke reststoffen
 • Opslag afval, reststoffen, illegaal storten en zwerfafval
 • Lozing op zee
 • Sanitair voorzieningssysteem


Geluid, Licht en Trillingen subthema’s;

 • Industrie en instalaties
 • Lawaai sporten en evenementen
 • Verkeer en luchtvaart
 • Omgevingslawaai
 • Langdurige blootstelling aan geluid en decibelschaal


Gevaarlijke Stoffen subthema’s;

 • Pesticide gebruik
 • Risicobronnen productie
 • Transport, opslag en overslag


Klimaatverandering en Luchtkwaliteit subthema’s;

 • Overstroming
 • Wateroverlast toename neerslag
 • Droogte, afname neerslag
 • Koolstof binden en opslaan
 • Stankoverlast en meststoffen
 • Uitstoot verontreinigende stoffen en fijnstof
 • Zeespiegelstijging
 • Temperatuurverandering


Bodemkwaliteit subthema’s;

 • Bouwstoffen
 • Grondverzet
 • Erosie
 • Geologie en verdroging
 • Landschapskwaliteit
 • Cultuurhistorie
 • Verontreiniging
 • Sanering


Waterkwaliteit subthema’s;

 • Drinkwatervoorziening
 • Grondwater
 • Kustwaterkwaliteit
 • Lozing naar zee
 • Regenwaterreservoirs en afvoer
 • Stranden
 • Visserij


Bedrijven subthema’s;

 • Bedrijfsactiviteiten
 • Economische ontwikkeling
 • Toerisme
 • Milieuvriendelijke faciliteiten
 • Milieukeuring
 • Vergunningen
 • Millieueffectenrapportage
 • Intern milieuzorgsysteem


Externe Veiligheid subthema’s;

 • Risico’s van vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
 • Gebruik van luchthaven
 • Rampenbestrijding
 • Ramp voorkoming en beheer
 • Milieuincidenten, oil spill


Millieu en Gezondheid subthema’s;

 • Geluidsoverlast
 • Milieubedrijgingen
 • Ziektes
 • Gezondheidsrisico’s door milieufactoren
 • Leefomgeving verbeteringen
 • Schadelijke stoffen en invloed op gezondheid

Natuur

Natuur ArubaDe doelstelling van de Directie Natuur en Milieu t.o.v. natuur is het beschermen, behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de natuur op Aruba. Natuur kan beschermd worden d.m.v. opnemen van internationale verdragen in onze nationale  wetgeving en handhaven van deze regels. Het voorbeeld hiervan is de Natuurbeschermingsverordening. Implementatie van de natuurbeschermingsverordening moet leiden tot een beschermd en verbeterd Arubaans ecosysteem.

 

 

Sedeerd augustus 2017 is het landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna in werking getreden. Deze landsbesluit biedt bescherning op beedreigde en waardevolle inheemse dieren en planten. Zoals voor de dieren de Shoco, Conew en de Gutu. Verder worden ook de  inheemse planten zoals de o.a. Mangroves, de cactus en Orkidia di Mondi beschermd.

Bescherming aan deze inheemse soorten houdt in dat het verboden van deze soorten te doden, verwonden of te beschadigen.

Ook is het verboden de eiren of nesten van beschermde soorten te beschadigen of te vernielen.

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Like ons!

Youtube Channel

Sociaal Netwerk

Twitter Feed

dnmaruba Bondia. Climate change is real, Aruba. https://t.co/exIC9hfhTA
dnmaruba @aruba Danki Ministerio ROIM y gabinete Evelyn Wever Croes pa pone nos inversion di e water fontijnan di Caya Betic… https://t.co/2cBVDmUiU6
dnmaruba Dnmaruba working on proteccion of over 35 areas of importance for conservation
dnmaruba waw great news. we would love to see more of comebacks on our list #CITES greetings from Aruba @dnmarubahttps://t.co/UZuJoP8DRu
dnmaruba RT @WWF: #DYK #ClimateChange is impacting #turtle nesting sites? It alters sand temperature, which affects the sex of hatchlings. #WorldEgg

Lid van

UNEP LogoCITES Logo