You are here: HomeThema'sHoofdthema's

Hoofdthema's

Hoofdthema’s DNM- taakvelden

Natuurthema’s:

 • Soorten
 • Habitat; terrestrisch en marien


Milieuthema’s:

 • Afval
 • Geluid, Licht en Trillingen
 • Gevaarlijke Stoffen
 • Klimaatverandering
 • Luchtkwaliteit
 • Bodemkwaliteit
 • Waterkwaliteit
 • Bedrijven
 • Externe Veiligheid
 • Milieu en Gezondheid


Soorten en Habitat subthema’s

 • Ecologische hoofdstructuur
 • Flora en fauna
 • Habitat
 • Natuurlijke omgevingskwaliteit
 • Kustgebieden; koralriffen, mangrovebossen, wetlands en zeegrasvelden
 • Natuurbeheer
 • Natuurbescherming


Afval subthema’s;

 • Afvalverzameling
 • Afvalscheiding en afvalverwerking, verwerking van moeilijk afbreekbare stoffen en gevaarlijke reststoffen
 • Opslag afval, reststoffen, illegaal storten en zwerfafval
 • Lozing op zee
 • Sanitair voorzieningssysteem


Geluid, Licht en Trillingen subthema’s;

 • Industrie en instalaties
 • Lawaai sporten en evenementen
 • Verkeer en luchtvaart
 • Omgevingslawaai
 • Langdurige blootstelling aan geluid en decibelschaal


Gevaarlijke Stoffen subthema’s;

 • Pesticide gebruik
 • Risicobronnen productie
 • Transport, opslag en overslag


Klimaatverandering en Luchtkwaliteit subthema’s;

 • Overstroming
 • Wateroverlast toename neerslag
 • Droogte, afname neerslag
 • Koolstof binden en opslaan
 • Stankoverlast en meststoffen
 • Uitstoot verontreinigende stoffen en fijnstof
 • Zeespiegelstijging
 • Temperatuurverandering


Bodemkwaliteit subthema’s;

 • Bouwstoffen
 • Grondverzet
 • Erosie
 • Geologie en verdroging
 • Landschapskwaliteit
 • Cultuurhistorie
 • Verontreiniging
 • Sanering


Waterkwaliteit subthema’s;

 • Drinkwatervoorziening
 • Grondwater
 • Kustwaterkwaliteit
 • Lozing naar zee
 • Regenwaterreservoirs en afvoer
 • Stranden
 • Visserij


Bedrijven subthema’s;

 • Bedrijfsactiviteiten
 • Economische ontwikkeling
 • Toerisme
 • Milieuvriendelijke faciliteiten
 • Milieukeuring
 • Vergunningen
 • Millieueffectenrapportage
 • Intern milieuzorgsysteem


Externe Veiligheid subthema’s;

 • Risico’s van vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
 • Gebruik van luchthaven
 • Rampenbestrijding
 • Ramp voorkoming en beheer
 • Milieuincidenten, oil spill


Millieu en Gezondheid subthema’s;

 • Geluidsoverlast
 • Milieubedrijgingen
 • Ziektes
 • Gezondheidsrisico’s door milieufactoren
 • Leefomgeving verbeteringen
 • Schadelijke stoffen en invloed op gezondheid
May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Like ons!

Youtube Channel

Sociaal Netwerk

Twitter Feed

dnmaruba Bondia. Climate change is real, Aruba. https://t.co/exIC9hfhTA
dnmaruba @aruba Danki Ministerio ROIM y gabinete Evelyn Wever Croes pa pone nos inversion di e water fontijnan di Caya Betic… https://t.co/2cBVDmUiU6
dnmaruba Dnmaruba working on proteccion of over 35 areas of importance for conservation
dnmaruba waw great news. we would love to see more of comebacks on our list #CITES greetings from Aruba @dnmarubahttps://t.co/UZuJoP8DRu
dnmaruba RT @WWF: #DYK #ClimateChange is impacting #turtle nesting sites? It alters sand temperature, which affects the sex of hatchlings. #WorldEgg

Lid van

UNEP LogoCITES Logo