Organogram

Organisatie Directie Natuur en Milieu

De leiding van de DNM berust bij de directeur, daaronder resorteren de afdelingen beleid, onderzxoek en Monitoring en Inspectie. De DNM bestaat uit de ondersteunende afdelingen, Algemene Ondersteuning, Juridische Ondersteuning en Communicatieve Ondersteuning.

Organogram Directie Natuur & Milieu

De afdeling Beleid houdt zich bezig met de kerntaken beleidsvorming en het genereren van informatie voor beleidsformulering en -evaluatie.

De afdeling Onderzoek en Monitoring houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van natuur en milieu. De onderzoeksresultaten zullen worden benut ten behoeve van de voorbereiding en ontwikkeling van natuur- en milieubeleid.

De afdeling Inspectie houdt zich bezig met toezicht en opsporing van overtredingen op het gebied van natuur en milieu . Ook vindt hier de registratie plaats van meldingen over natuur en milieu.

Directorate of Nature & Environment
Sign up for our Newsletter

Contact

Directorate of Nature & Environment

B. Van de Zeppenfeldtstraat 7

San Nicolas, Aruba

Telephone: +297 584-1199

Email: info@dnm-aruba.org

Website: http://www.dnmaruba.org

Social Media

Search