Historie

In 1992 werd de Directie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ingesteld, waarvan in 2004, enkele taken werden overgenomen door Directie Infrastructuur en Planning. Sinds november 2001 tot januari 2012 ressorteerden de beleidstaken op het gebied van milieu direct onder de Minister belast met Milieuzaken.

Voor de handhaving van enkele milieuvoorschriften is in 1988 de afdeling Reinigingspolitie bij de Reinigingsdienst toegevoegd. Bij de Reinigingspolitie waren buitengewoon-agenten belast met de toezicht, opsporing en voorlichting omtrent afval.

In 1995 is Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij aangewezen als CITES autoriteit voor flora. De Veterinaire Dienst werd aangewezen als CITES authoriteit voor fauna.

Vanaf 2005 tot december 2011 funtcioneerde de afdeling Inspectie Milieu als onderdeel van Inspectie Volksgezondheid en Milieu.
DOW is belast met de zuivering van rioolwater, onderhoud van rooien, stranden, bermen en andere groenvoorzieningen. De DOW beheerd een depot voor ontplofbare stoffen. En Inspectie Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor de toezicht op o.a. de invoer van insecticide en biochemische wapens.

Serlimar is belast met de inzameling van verschillende afvalstromen en is beheerder van de stortplaats Parkietenbos.

Kustwacht is belast met de toezicht en opsporing van de mariene natuur- en milieuvoorschriften.

De Directie Natuur en Milieu (DNM) is ingesteld per 1 januari 2012.

Directorate of Nature & Environment
Sign up for our Newsletter

Contact

Directorate of Nature & Environment

B. Van de Zeppenfeldtstraat 7

San Nicolas, Aruba

Telephone: +297 584-1199

Email: info@dnm-aruba.org

Website: http://www.dnmaruba.org

Social Media