Iedereen heeft met wetten te maken. Als een wet niet goed is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom maken ambtenaren wetten volgens strenge kwaliteitseisen. Burgers en bedrijven kunnen in sommige gevallen meedenken over nieuwe regels en wetten. Hier volgt een aantal wetten die ter bescherming van het natuur en leefomgeving op Aruba centraal staan.


•    Hinderverordening AB 1988 GT 27
•    Hinderbesluit AB 1995 GT 20
•    Natuurbeschermingsverordening AB 1995 no.2
•    LB verboden onderwaterjachtmiddelen AB 2001 no. 115
•    LB natuurreservaat Parke Nacional Arikok AB2000 no. 59
•    LB CITES-register AB 1995 no. 69
•    Marien Milieuverordening AB 1980 no. 18
•    Lv openbare wateren en stranden AB 1987 no. 123
•    Lv Voorkoming van Verontreiniging door Schepen AB 1993 no.72
•    Lv schadefondsolietankschepen AB 2005 no. 16
•    Lv aansprakelijkheid olietankschepen AB 2005 no. 17
•    Petroleumverordening zeegebied Aruba AB 1987 no. 89)
•    LB bescherming inheemse flora en fauna van Aruba AB 2017 no 48

Directorate of Nature & Environment
Sign up for our Newsletter

Contact

Directorate of Nature & Environment

B. Van de Zeppenfeldtstraat 7

San Nicolas, Aruba

Telephone: +297 584-1199

Email: info@dnm-aruba.org

Website: http://www.dnmaruba.org

Social Media