Leer ons kennen

De Directie Natuur en Milieu is een toegewijde overheidsinstelling met de taak:

Het voorbereiden, vormgeven, ten uitvoer brengen en evalueren van beleid dat leidt tot een duurzame gezonde leefomgeving voor mens en milieu in Aruba waarbij centraal staat het behouden, beschermen en verbeteren van natuurlijke en milieukwaliteiten.

Enquête

Strategische Partners

Scroll To Top
Directie Natuur & Milieu | © 2024