Wetgeving

Iedereen heeft met wetten te maken. Als een wet niet goed is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom maken ambtenaren wetten volgens strenge kwaliteitseisen. Burgers en bedrijven kunnen in sommige gevallen meedenken over nieuwe regels en wetten. Hier volgt een aantal wetten die ter bescherming van het natuur en leefomgeving op Aruba centraal staan.

Scroll To Top
Directie Natuur & Milieu | © 2023